Промислова та техногенна безпека

  • Розробка ідентифікації об’єкта підвищеної небезпеки.
  • Розробка паспорту потенційно небезпечного об’єкту.
  • Розробка декларації безпеки об’єкту підвищеної безпеки.
  • Розробка плану локалізації та ліквідації аварійної ситуації об’єкту (ПЛАС).
  • Проектування, монтаж систем раннього виявлення надзвичайної ситуації.
  • Спостерігання та технічне обслуговування систем раннього виявлення надзвичайної ситуації.

Розробка документації включає обов’язкове отримання необхідних узгоджень.