Перезарядка вогнегасників

Навчання з питань пожежної безпеки:

  • Навчання посадових осіб підприємств, установ та організації, які до початку виконання своїх обов’язків та періодично (один раз на три роки) зобов’язані проходити навчання з питань пожежної безпеки.
  • Спеціальне навчання (пожежно – технічний мінімум) осіб, які приймаються на роботу, пов’язану з підвищеною пожежної небезпекою. Працівники, які зайняті на роботах підвищеної небезпеки, один раз на рік проходять перевірку знань нормативних актів з пожежної безпеки.

Навчання проводиться у відповідності до вимог ст. 40 Кодексу цивільного захисту України від 02.10.2012 р. № 5403-VI та Постанови КМУ від 26.06.2013 р. № 444 «Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях», а також на підставі програм навчання з питань пожежної безпеки, які затверджені ДСНС.


Професійно – технічне навчання, перепідготовка та підвищення кваліфікації з наступних спеціальностей:

  • Електромонтер охоронно – пожежної сигналізації.
  • Зарядник вогнегасників.

Інші види навчання:

  • Навчання охоронників 1,2,3,4 розрядів.

Після завершення курсу, видається диплом (свідоцтво) затвердженого законодавством зразка, про присвоєння освітньо – кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» за професією «Охоронник».