Аутсорсинг безпеки та консультаційні послуги

Аутсорсинг (від англ. outsourcing — використання зовнішніх ресурсів) – це виконання сторонньою організацією певних завдань, бізнес-функцій або бізнес-процесів, які зазвичай не є частиною основної діяльності компанії, проте необхідних для її повноцінного функціонування.

Аутсорсинг пожежної та техногенної безпеки полягає у можливості передачі всіх процесів (питань), які пов’язані з цим напрямом діяльності, зовнішній експертній організації.
 

Переваги співробітництва в галузі пожежного та техногенного аутсорсинга:
 

  • Зниження бюджету підприємства за напрямом пожежна і техногенна безпека (співробітництво із зовнішнім виконавцем є більш дешевою альтернативою власним службам та підрозділам).
  • Підвищення якості та скорочення строків виконання робіт, направлених на підтримку пожежної та техногенної безпеки компанії (завдяки кваліфікованим ресурсам, якими володіє аутсорсер).
  • Можливість розділити відповідальність за стан пожежної безпеки, життя та здоров’я людей, а також матеріальних цінностей підприємства із компанією – аутсорсером).
  • Можливість сконцентруватись на основному напрямку діяльності підприємства, підвищуючи, таким чином, його ефективність.
  • Оперативне отримання новітніх технологій в галузі пожежної та техногенної безпеки (спеціалізована компанія раніше за будь – яку іншу ознайомлюється із новими розробками в галузі безпеки).


Основні напрями роботи в галузі пожежного та техногенного аутсорсинга:
 

  1. Документація: аудит організаційно – розпорядчої документації з пожежної та техногенної безпеки; створення та вчасне оновлення повного пакету обов’язкових документів.
  2. Навчання: проведення інструктажів, тренувань персоналу з відпрацювання плану евакуації у випадку пожежі, надзвичайної ситуації; навчання персоналу підприємства вимогам пожежної безпеки; консультування та навчання керівників, відповідальних за пожежну та техногенну безпеку об’єкта.
  3. Робота з наглядовими органами: захист прав замовника під час планових та позапланових заходів; обробка приписів про виявлені порушення; узгодження (супровід) поточних питань з пожежної та техногенної безпеки в наглядових органах.
  4. Контрольні заходи: контроль якості технічного обслуговування систем протипожежного та техногенного захисту; пожежно – технічне обстеження; експертиза проектно – технічних рішень; управління усім комплексом протипожежних та техногенних заходів підприємства.

Аутсорсинг пожежної та техногенної безпеки – це стратегія, яка направлена на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності підприємства в довготривалій перспективі.